Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland

De naam 'Christelijke Gereformeerde Kerken' zegt het al: wij zijn 'christelijk' en 'gereformeerd'. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij 'kerken'. Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie). De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

Eben Haëzer

De gemeente telt momenteel ongeveer 385 leden en behoort tot de Classis Apeldoorn en de Particuliere Synode van het Oosten. Sinds 21 mei 2010 is ds. Wagenaar verbonden aan de CGK te Almelo. De samenkomsten worden gehouden op zondagen om 9.30 uur en 16.30 uur. Adres: Eben Haëzer Hofkampstraat 41 7607 NB Almelo 0546-817124

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer